Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, elfde tranche

Op 15 juli 2016 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van bijlage II bij de Crisis- en herstelwet (elfde tranche) in werking. Zie het Staatsblad 2016, nr. 276.

Aanpassing Besluit uitvoering Chw 
De 11e tranche Chw wijzigt diverse artikelen van het Besluit uitvoering Chw. Daarnaast voegt het een aantal nieuwe projecten toe.

Aanvulling innovatieve projecten (nieuw artikel 6j) 
De verbodsbepaling om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen vervalt voor een aantal bouwactiviteiten. Het gaat om bouwactiviteiten binnen de gemeente Rotterdam. Daarbij geldt de eis dat deze bouwactiviteiten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een gekwalificeerd architect.

Experiment flexibele bestemmingsplannen (wijziging artikel 7a) 
De termijn waarbinnen de gemeenteraad een bestemmingsplan moet vaststellen verlengt men met twee jaar tot 1 juli 2018.

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (wijziging artikel 7c) 
De elfde tranche voegt aan dit experiment elf nieuwe gemeenten toe. Het gaat om de volgende projecten en gemeenten:

 • Binnenstad Apeldoorn (Apeldoorn)
 • Buitengebied Boekel (Boekel)
 • Brandevoort-Noord (Helmond)
 • Buitengebied Rijssen-Holten (Rijssen-Holten)
 • Buitengebied Steenwijkerland (Steenwijkerland)
 • Locatieontwikkeling De Bulders (Heeze-Leende)
 • Centrum Sneek (Súdwest-Fryslân)
 • Buitengebied Borsele (Borsele)
 • Business Centre Treeport (Zundert)
 • Binnenstad Oudewater (Oudewater)
 • Landschapspark Bergse Heide (Bergen op Zoom)

Verder voegt de elfde tranche een nieuw dertiende en veertiende lid toe voor bij de beoordeling van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Hierdoor kunnen burgemeester en wethouders de aanvraag toetsen en verlenen volgens het verbrede beoordelingskader van dit bestemmingsplan.

Pilot bestemmingsplannen bredere reikwijdte gehele grondgebied (wijziging artikel 7g) 
Er zijn twee nieuwe gemeenten met een aanmelding voor dit experiment. Het gaat om de gemeenten Veere en Stadskanaal.

Voorlopige bestemming windturbineparken (nieuw artikel 7o) 
Met het "Energieakkoord voor duurzame energie" zet Nederland in op een klimaatneutrale energievoorziening vanaf 2050. Onderdeel hiervan is de doelstelling tot verhoging van het aandeel duurzame energie. Deze doelstelling legt een groot beslag op de ruimte in Nederland. Dit vraagt om een efficiënte inpassing. Zowel in tijd als in ruimte.

Aan de ene kant wil men de mogelijkheden van windenergie vastleggen in bestemmingsplannen. Hierdoor is voor iedereen helder voor welke doeleinden men de percelen mag gebruiken. Aan de andere kant wil men voorkomen dat er een recht ontstaat om na afloop van de planperiode opnieuw een windturbine te plaatsen.

Onlosmakelijkheid (nieuw artikel 7p) 
De gemeente Bergen op Zoom wil experimenteren met een nieuw onderdeel. Namelijk met het loslaten van de onlosmakelijke samenhang tussen een bouwactiviteit en een milieuactiviteit bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit experiment moet leiden tot minder beperkingen en meer flexibiliteit en loopt vooruit op de Omgevingswet.

Aanpassing Crisis- en herstelwet
Het voorstel voor de elfde tranche wijzigt Bijlage II van de Chw. Het gaat om twee aanvullingen van reeds bestaande categorieën.

Aan categorie Aa (overige ruimtelijke projecten) worden toegevoegd:

 • 38 Flevoport Urk
 • 39 Harnaschpolder