Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, negende tranche

Op 18 maart 2015 trad het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, negende tranche (stb. 2015, nr. 109) in werking. Hierdoor zijn onder andere nieuwe innovatieve experimenten aan het besluit toegevoegd. Ook zijn de bijlages bij de Crisis- en herstelwet aangepast.

Algemene informatie

Op 18 maart 2015 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, negende tranche (Staatsblad 2015, nr. 109) in werking getreden. De 9e tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Chw, voegt nieuwe (categorieën) projecten toe aan bijlage I en II van de Chw.

Belangrijkste stukken
bij deze wijziging:

Aanpassing Besluit uitvoering Chw

Het Transformatiegebied Noordelijke Stadsentree Meppel (gemeente Meppel) is aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Het project ‘Drijvende autarkische recreatiebungalow' (gemeente Zwolle) is toegevoegd aan artikel 6d. Dit betekent dat tijdens maximaal tien jaar bij de bouw van drijvende trekkershutten of een drijvend theehuis kan worden afgeweken van een aantal onderdelen van het Bouwbesluit 2012.

Het gebied Spoorzone in de gemeente Delft is toegevoegd aan het experiment met de bestemmingsplannen met bredere reikwijdte (artikel 7c).

De gemeente Meerssen doet ook mee aan het experiment met het opstellen van één bestemmingsplan met bredere reikwijdte voor het gehele grondgebied.

Daarnaast zijn vier nieuwe innovatieve projecten als bedoeld in artikel 2.4 van de Chw aangewezen:

  • een experiment met een 'ecodorp' in de gemeente Boekel

  • een experiment met het zonder omgevingsvergunning (mogen) plaatsen van zonnecollectoren. Op voorwaarde dat plaatsing past binnen de daartoe in het bestemmingsplan. Met bredere reikwijdte opgenomen regeling en met deelname door de gemeenten Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Ooststellingwerf en Weststellingwerf

  • een experiment met een inpassingsplan met brede reikwijdte in de provincie Noord-Brabant

  • een experiment met een transitie naar zorgvuldige veehouderij in de provincie Noord-Brabant. Lees meer hierover op onze interne landbouwpagina.

Aanpassing Bijlagen I en II van de Chw

Aan Bijlage I van de Chw is een nieuwe categorie toegevoegd over herstel, preventie en leefbaarheidsmaatregelen voor het aardbevingen-gebied in Groningen. Het gaat daarbij om het vergroten van de veiligheid en het preventief versterken van bouwwerken en aanleg en wijziging van bekabeling voor dataverkeer (breedband internet).

Verder is in categorie Aa (Overige ruimtelijke projecten) van Bijlage II van de Chw de omschrijving van het project Spoorzone Delft aangepast. Ook zijn aan Bijlage II twee nieuwe wegprojecten toegevoegd (A2-traject 't Vonderen-Kerensheide, A27-traject Houten-Hooipolder).