Besluit uitvoering Chw Vijftiende tranche

Op 27 juni 2017 trad het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) in werking. Zie hiervoor het Staatsblad 2017 nr. 275. Dit besluit wijzigt het Besluit uitvoering Chw.

Het besluit kent een aantal redactionele wijzigingen en verder inhoudelijke wijzigingen. De kern van deze inhoudelijke wijzigingen staat hieronder.

Aanvulling ontwikkelingsgebieden (aanvulling artikel 2)

Er komt een nieuw ontwikkelingsgebied bij. Het gaat om:

 • Luchthaven Twente, Gemeente Enschede

Ecodorpen (wijziging artikel 4a)

Vanuit het streven om de termijnen te verduidelijken vervangt deze tranche de termijn van 10 jaar naar een einddatum van 28 oktober 2026.

Afwijkende energieprestatiecoëfficiënt (aanvulling 6b)

De gebieden Binckhorst in Den Haag en Haven-Stad in Amsterdam sluiten aan bij het project Giel Peetershof in Peel en Maas. Bij Binckhorst en Haven-Stad deed zich het probleem voor dat de eisen uit de EPC-norm niet streng genoeg waren voor een garantie dat de gemeente de duurzame ambities haalt. Daarnaast neemt men een einddatum op.

Vereenvoudiging verkrijgen vergunning voor bouwwerken (wijziging artikel 6g)

Vanuit het streven om de termijnen te verduidelijken vervangt deze tranche de termijn van 5 jaar naar een einddatum van 28 oktober.

Bouwbesluit aansluitplicht (aanvulling artikel 6L)

Er komt een nieuw gebied bij. Het gaat om:

 • Haven-Stad, Amsterdam

Afwijken Bouwbesluit koepelvergunning (aanvulling artikel 6m)

Deze tranche bepaalt dat het verbod uit artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet geldt voor een bouwactiviteit op het terrein van The Green Village.

Afwijken van technische regels voor nieuwbouw Bouwbesluit 2012 (wijziging artikel 6n)

Vanuit het streven om de termijnen te verduidelijken vervangt deze tranche de termijn van 5 jaar naar een einddatum van 28 oktober 2021.

Bredere reikwijdte bestemmingsplan (aanvulling 7c)

Er komen een aantal nieuwe projecten bij:

 • World Food Center, gemeente Ede
 • Bebouwde kom Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo
 • Modern werklandschap Wijkevoort, gemeente Tilburg
 • Bedrijventerrein Dordtse Kil IV, gemeente Dordrecht
 • Park 21, gemeente Haarlemmermeer
 • Buitengebied Hattem, gemeente Hattem
 • Buitengebied Gilze en Rijen, gemeente Gilze en Rijen
 • Buitengebied Baarle-Nassau, gemeente Baarle-Nassau
 • Retailpark Belvédère, gemeente Maastricht
 • Mijnkintbuurt Fase 1, gemeente Rotterdam
 • Buitengebied Boarnsterhim, gemeente Leeuwarden
 • Sciencepark Technopolis, gemeente Delft
 • Maasvlakte 2, gemeente Rotterdam
 • Binnenstad Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard
 • Buitengebied Hillegom, gemeente Hillegom

Er komen nieuwe mogelijkheden in artikel 7c voor het exploitatieplan. Daarnaast komen er einddata in.

Bestemmingsplan bredere reikwijdte gehele grondgebied (aanvulling artikel 7g)
Er komen 2 gemeenten bij: Amersfoort en Nunspeet. Daarnaast verduidelijkt de wetgever in deze tranche de bedoeling van het experiment. Vanuit het streven om de termijnen te verduidelijken vervangt deze tranche ook de termijnen.

Voorlopige bestemming windturbines Oss (nieuw artikel 7s)
De gemeente Oss wil op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer een tijdelijk windpark bouwen als bijdrage aan duurzaamheid. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden in het gebied. Dit deel is nu landbouwgrond. De bouw van 3 tot 8 windturbines maakt dubbelgebruik van de grond mogelijk.