Reparatie pluimveemest 25 april 2014

Eén van de wijzigingen van het reparatiebesluit van 1 maart 2014, was het stellen van soepeler eisen voor kortdurende opslag van pluimveemest. De bedoeling was dat opslag langer dan zes maanden in een afgesloten ruimte moest plaatsvinden, met voldoende ventilatie (en boven een vloeistofkerende voorziening). Maar door een verschrijving van lid 4 golden deze eisen opeens juist voor agrarische bedrijfsstoffen, behalve pluimveemest. Een wijzigingsregeling repareert dit. Deze is op 1 juli 2014 in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2014.

Kort samengevat: pluimveemest die langer dan zes maanden opgeslagen ligt, moet in een afgesloten ruimte met een vloeistofkerende voorziening en genoeg ventilatie liggen. Bij opslag korter dan 6 maanden, op een niet terugkerende locatie, is een absoberende laag voldoende. Een afgedekte opslagcontainer volstaat dan ook.