Toelichting uitspraak Raad van State uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, is deze pagina verplaatst naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).