Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente.

Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO). Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Bekijk hiervoor de pagina's over het OLO.

Wabo algemeen

Ontwikkeling wetgeving

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Laatste aanpassing

Welke informatie

Naast informatie over de specifieke toestemmingen vindt u hier informatie over:

Ondersteuning overheden

  • De VTH-kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit u kunt verwachten bij de uitvoering/invulling van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • De Standaardteksten omgevingsvergunning, vastgesteld door de omgevingsdiensten, kunnen overheden gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.