Procedure omgevingsvergunning

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het verlenen van een vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De pagina's geven de informatie op twee manieren weer:

  • een stapsgewijze procedureweergave (hier kunt u zien hoe en op welke manier de procedure is opgebouwd)
  • een compleet overzicht van de procedure (hier vindt u in het kort alle relevante handelingen)

Op de onderliggende webpagina's staat informatie over:

  • een omgevingsvergunning via de reguliere procedure
  • een omgevingsvergunning via de uitgebreide procedure

Deze weergave van procedures staat ook op de website voor bestemmingsplannen en hogere waarden.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?