Procedure bestemmingsplan

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan. Deze informatie wordt weergegeven op twee manieren:

  • een stapsgewijze procedureweergave. Hoe en op welke manier is de procedure is opgebouwd.
  • een compleet overzicht van de procedure. Hier vindt u in het kort alle relevante handelingen.

Op de onderliggende webpagina's staat informatie over:

Deze weergave van procedures staat ook op de website voor omgevingsvergunningen en hogere waarden.