Overzicht aanpassingen regelgeving Wet milieubeheer over luchtkwaliteit

Hier vindt u een aantal wijzigingen van Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 en aanverwante regelingen. Per wijziging vindt u een korte uitleg van de wijziging en de gevolgen daarvan.

Wet milieubeheer

Bij de invoering van de Wabo en de Chw zijn artikelen van de Wm titel 5.2, luchtkwaliteitseisen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in het onderstaande beschreven:


Wetten.nl

Een compleet beeld per wijziging (met achtergronden) staat op wetten.nl. Bij elke wet, besluit of regeling staat rechtsboven een link naar "wetstechnische informatie". Daar vindt u onder de kop "Overzicht van wijzigingen voor de regeling" per wijziging wanneer deze in werking trad en in welk staatsblad de publicatie staat. Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.

plaatje voor RiO - wettechnische info