Smogregeling 2010

De Smogregeling 2010 (Staatscourant 2010, nr. 8386) (pdf, 1 MB) geldt vanaf 10 juni 2010. Deze regeling bevat voorzieningen voor het geval in Nederland smog voorkomt. Smog treedt op als er verhoogde concentraties verontreinigende stoffen in de lucht zijn. Smog kan gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten of irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen.

De Smogregeling 2010 regelt in het:

  • informeren van overheden en betrokken instanties
  • informeren van de bevolking en het geven van gedragsadviezen.

In aansluiting op de Smogregeling 2010 is er een Modeldraaiboek Smog 2010. (doc, 447 kB) Dit draaiboek is in november 2010 met een brief (docx, 116 kB) toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de provincies, met het verzoek de provinciale smogdraaiboeken hierop af te stemmen.

De aanleiding om de Smogregeling van 2001 te herzien was de richtlijn 2008/50/EG (pdf, 504 kB) die gaat over de luchtkwaliteit en schone lucht voor Europa. Deze richtlijn bevat een informatiedrempel voor ozon. Deze informatiedrempel maakte nog geen deel uit van de eerdere Smogregeling 2001, en is dus aan de smogregeling toegevoegd. In 2010 zijn ook enkele praktische elementen van de regeling aangepast.

De Wet milieubeheer verwijst in artikel 5.18 naar de smogregeling.

Kijk voor meer informatie over smog en waarschuwingen voor smog op de pagina's van het RIVM.