Wat is een afgesloten ruimte voor het opslaan van pluimveemest (mestopslagloods)?

Vraag

Wat is een afgesloten ruimte voor het opslaan van pluimveemest (mestopslagloods)?

Antwoord

In artikel 3.65 lid 8 van de Activiteitenregeling staat het opslaan van pluimveemest in een afgesloten ruimte. In de Regeling ammoniak en veehouderij staat in bijlage 1, categorie E6.8 de afgesloten mestopslagloods.

Een mestopslag moet gesloten zijn om emissies naar de lucht te voorkomen. Relevante luchtemissies zijn ammoniak, stof en geur. Daarnaast moet de opslag een vloeistofdichte vloer hebben om emissies naar de bodem en het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

Een afgesloten ruimte is een plek waar de 1) mest wordt beschermd tegen weersinvloeden, 2) die een vloeistofdichte vloer heeft en 3) voldoende ventilatie heeft.

  1. Bescherming tegen weersinvloeden houdt in: geen inval van/contact met hemelwater mogelijk, de temperatuur loopt niet te hoog op en de opslag is beschermd tegen de wind.
  2. Vloeistofdichte vloer betekent een aaneengesloten bodemvoorziening die geen vloeistoffen door laat naar de bodem.
  3. Voldoende ventilatie is nodig om het vochtgehalte (condensvorming) en temperatuur te reguleren. Dit is met name van belang om broei te voorkomen. Wanneer broei ontstaat gaat de ammoniakemissie omhoog, zal er meer geurhinder zijn en is er zelfs kans op brand.

In de praktijk betekent dit meestal een gebouw (loods) met een betonnen vloer, wanden en een dak die tegen inregenen en wind beschermen. Meestal zal er een toegangsdeur zijn, maar dit is niet altijd nodig als de situering zo is, dat er geen weersinvloeden (met name wind) zijn via de toegangsopening. Daarnaast zijn openingen voor de ventilatie aanwezig, ook deze moeten zo gesitueerd zijn dat weersinvloeden (regen en wind) buiten gehouden worden. Het is dus niet nodig om een volledig afgesloten loods te bouwen, zolang wordt voldaan aan de bescherming tegen weersinvloeden.