Juridisch overzicht diercategorieën OBM

Per diercategorie vindt u hier de eisen voor de OBM fijnstof en de OBM m.e.r. Vermeld zijn de ondergrens, de bovengrens, de weigeringsgrond, de uitzonderingen, of de lex silencio van toepassing is en wanneer er sprake is van vergunningplicht.

Varkens

Pluimvee

Schapen en geiten

Paarden en pony's

Vleesrunderen

Combinatie van dieren