OBM's bij agrarische bedrijven

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning zonder voorschriften. De voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit staan in het Activiteitenbesluit. Specifiek voor veehouderijen zijn er de volgende OBM's:

  • OBM voor het kleinschalig vergisten van mest
  • OBM fijnstof voor het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren
  • OBM milieueffectrapportage voor oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Algemene informatie over de OBM leest u onder integrale regels.

OBM mestvergisting

Voor het oprichten van een kleinschalige mestvergister is een OBM mestvergisting nodig. Ook bij wijzigingen is een OBM nodig, bijvoorbeeld het uitbreiden van de capaciteit van de mestvergister of de opslagcapaciteit voor vergistingsgas.

OBM fijnstof

Een OBM fijnstof kan nodig zijn voor het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van landbouwhuisdieren of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren in een of meer diercategorieën.

OBM m.e.r.

Een OBM milieueffectrapportage (OBM m.e.r.) is nodig voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. Bij aantallen onder de drempel voor de  m.e.r.-beoordeling.

OBM algemeen

Algemene informatie over de OBM, zoals waarom en wanneer, handhaving, intrekken en overgangsrecht.

Drempels dieraantallen

Kijk per diercategorie bij welke dieraantallen een OBM fijnstof of een OBM m.e.r. nodig is, wanneer een omgevingsvergunning milieu nodig is en wanneer sprake is van een IPPC-installatie.

Jurisprudentie

Op een rij jurisprudentie over OBM fijnstof en de OBM m.e.r. bij veehouderijen.

OBM per diercategorie

Kies een diercategorie en kom meer te weten over de juridische aspecten van de OBM-plicht voor die diercategorie.