Thema's

Wetgeving is maar één van de middelen om beleidsdoelen te bereiken. Het waterbeleid heeft betrekking op verschillende thema's.

De indeling van de thema's en de wetgeving loopt lang niet altijd parallel. Soms zijn er meerdere wetten die samen bijdragen aan een bepaald beleidsthema. Andersom kan één wet verschillende beleidsthema's bedienen. Bovendien omvat beleid op de verschillende thema's veel meer dan wetgeving alleen.

Waterbegrippen

Lozen van afvalwater

Lozingspijp

Waterveiligheid

Haringvliet

Wateroverlast

Straat onder water

Waterkwaliteit

Bloemen bij rivier

Grondwater

Grondwater Vlieland

Klimaatadaptatie

Paarden in rivier

Gebruiksfuncties van water

Rubber bootjes

Ruimtelijke ordening en water

Dijk door landschap

Zoetwater en waterbeschikbaarheid

Lage waterstand Rijn