Thema's

Wetgeving is maar één van de middelen om beleidsdoelen te bereiken. Het waterbeleid heeft betrekking op verschillende thema's.

De indeling van de thema's en de wetgeving loopt lang niet altijd parallel. Soms zijn er meerdere wetten die samen bijdragen aan een bepaald beleidsthema. Andersom kan één wet verschillende beleidsthema's bedienen. Bovendien omvat beleid op de verschillende thema's veel meer dan wetgeving alleen.


Uw onderwerpen

Zie Helpdesk Water