Bussenknop

U kunt de bussenknop gebruiken om de benodigde invoergegevens te bepalen voor een berekening met de NSL-Rekentool / Aerius Lucht Rekentool. Daarnaast kunt u een maatregel-effect vaststellen voor de invoergegevens voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De bussenknop 2021 is sinds medio april 2021 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u berekenen hoeveel de emissie van het bussenpark afwijkt van het gemiddelde. Dat vertaald zich in een schalingsfactor die u kunt betrekken bij de berekening om de luchtkwaliteit bepalen. De bussenknop 2021 (xlsx, 39 kB) is voorzien van een bijbehorende instructie (pdf, 228 kB).

Wijzigingen in bussenknop 2021
De belangrijkste wijzigingen in bussenknop 2021 ten opzichte van versie 2020 zijn:

  1. De schalingsfactor wordt nu berekend ten opzichte van emissiefactoren voor lijnbussen die  het ministerie van IenW jaarlijks publiceert. Niet meer ten opzichte van de verwachte samenstelling van het (lijn)bussenpark.
  2. Met de bussenknop kunt u nu voor alle jaren tussen 2019 en 2030 een schalingsfactor berekenen. Eerder was alleen een aantal zichtjaren beschikbaar.

Eerdere versies
InfoMil actualiseert de bussenknop jaarlijks met een nieuwste informatie over emissiefactoren en wagenparksamenstelling van (lijn)bussen. Eerdere versies blijven beschikbaar.