Bussenknop

U kunt de bussenknop gebruiken om de benodigde invoergegevens te bepalen voor een berekening met de NSL-Rekentool. Daarnaast kunt u een maatregel-effect vaststellen voor de invoergegevens voor de monitoring van het NSL.

De bussenknop 2019 is sinds begin april 2019 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u effecten van een aangepast bussenpark op de luchtkwaliteit bepalen. Medio augustus 2019 is een fout in de werking van de bussenknop vastgesteld. De fout betrof bussen van het type Euro VI aardgas en Zero Emissie. De bussenknop 2019 (xlsx, 59 kB) is voorzien van een bijbehorende instructie (docx, 21 kB).

Wijzigingen in bussenknop 2019
Ten opzichte van de versie van 2018 is de bussenknop 2019 beperkt gewijzigd. Alleen de NOx-emissie van Euro VI dieselbussen is 30% verhoogd.

Medio augustus 2019 is een fout in de werking van de bussenknop vastgesteld. Het betrof bussen van het type Euro VI aardgas en Zero Emissie. In de bussenknop 2019 (v2) (xlsx, 59 kB) is de fout hersteld.

Eerdere versies
InfoMil actualiseert de bussenknop jaarlijks met een nieuwste informatie over emissiefactoren en wagenparksamenstelling van (lijn)bussen. Eerdere versies blijven beschikbaar.