Post-hbo-opleiding Lucht gaat weer van start

16 september 2021 start de post-hbo-opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Deze opleiding geeft een stevige basis voor alle werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld.

Gecertificeerd diploma

Door het volgen van het hele traject, ontwikkelt u zich tot voorloper in het vakgebied luchtkwaliteit.

Heeft u behoefte aan specifieke (deel)kennis? Of is het niet mogelijk de hele opleiding in te passen in uw agenda? De opleiding bestaat uit 5 blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de hele opleiding, dus ook verspreid over meerdere jaren, ontvangt u een door CPION gecertificeerd diploma.

Blokken opleiding

  • Blok 1: Industrie deel 1: Besluitvorming
  • Blok 2: Industrie deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur
  • Blok 3: Luchtkwaliteit deel 1: Besluitvorming en maatregelen
  • Blok 4: Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren
  • Blok 5: Depositie

Voor wie

De opleiding is geschikt voor personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie, werken bij overheid, industrie of adviesbureaus en zich verder verder specialiseren. Ook is de opleiding interessant voor werknemers in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Kijk voor meer informatie op de webpagina van PAO Techniek en Management.