Jurisprudentie

Er zijn verschillende uitspraken die duidelijk maken wanneer evenementen wel of niet in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Ook blijkt uit enkele uitspraken welke aspecten vastgelegd moeten worden.

  • Ruimtelijk afwegen bestemming evenementen, indien van belang aantal evenementen en bezoekersaantallen in regels beperken: ABRvS, 20 juni 2012, nr. 201109470/1/R4
  • Maximale mogelijkheden bestemmingsplan zijn uitgangspunt bij beoordeling aanvaardbaarheid evenementen, ABRvS, 14 juni 2017, nr. 201605820/1/R1
  • Zonder nadere motivering niet mogelijk meer evenementen toe te staan dan feitelijk reëel, ABRvS, 4 september 2013, nr. 201211995/1/R4
  • Mogelijkheid voor evenementen via afwijking al in moederplan motiveren, ABRvS, 5 maart 2015, nr. 201401956/1/R4
  • Kortdurend incidenteel afwijkend gebruik dan geen strijd met bestemmingsplan: Rechtbank Overijssel, 5 december 2014, zaaknummer : Awb 13/2070
  • Gebruik evenementen niet zondermeer in overeenstemming met bestemmingsplan + evenement inclusief op- en afbouwen bepalend voor al dan niet kortdurend: ABRvS, 3 maart 2010, nr 200905954/1/H1 LJN:BL6212
  • Gebruik terrein voor 3 daags evenementen inclusief op- en afbouwen (meer dan een week) geen kortdurend incidenteel gebruik: ABRvS, 13-04-2005, nr. 200405311/1 (LJN: AT3708)

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?