Bodem- en veiligheidsvoorschriften voor de opslag van vloeibare kunstmeststoffen in tanks

De pagina Opslag kunstmeststoffen geeft uitleg over de werkingssfeer en over begrippen als verpakking en meststoffengroep. Ook vindt u hier een overzicht van relevante artikelen en paragrafen.

Niet agrarisch

Voor vloeibare kunstmeststoffen in tanks worden de voorschriften voor opslag gegeven in paragraaf 4.1.3 van de Activiteitenregeling.

Voor vloeibare kunstmeststoffen in tanks die geen gevaarlijke stof zijn is alleen artikel 4.18 (bodembeschermende voorzieningen) van toepassing. Zie voor meer informatie de pagina Bodemvoorschriften voor het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen in bovengrondse tanks.

Kunstmeststoffen van klasse 5.1 en klasse 8 van het ADR moeten voldoen aan de genoemde voorschriften van de PGS 30. Zie voor meer informatie de pagina ADR klasse 5.1 en 8, halfzware olie en PER.

Agrarisch

Het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een bovengrondse tank voor agrarische activiteiten voldoet aan artikel 4.19b. Het gaat hierbij om met name om bodembeschermende voorzieningen. Zie voor meer informatie de pagina Opslaan kunstmeststoffen in bovengrondse tanks (agrarisch).