Bodem- en veiligheidsvoorschriften voor de opslag van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking

De pagina Opslag kunstmeststoffen geeft uitleg over de werkingssfeer en over begrippen als verpakking en meststoffengroep. Ook vindt u hier een overzicht van relevante artikelen en paragrafen.

Niet agrarisch

Op de opslag van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking die ook een gevaarlijke stof zijn, zijn paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en de Activitietenregeling van toepassing. In paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit staan afstandseisen van de opslag tot de dichtsbijzijnde woning van derden. De opslag moet voldoen aan eisen uit de PGS 15. Zie voor meer informatie de pagina Opslag in verpakking.

Agrarisch

Op het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking in het kader van agrarische activiteiten is van paragraaf 4.1.1 alleen artikel 4.10b van toepassing. Er gelden uitsluitend eisen ter bescherming van de bodem. Zie hiervoor de pagina Opslaan vloeibare kunstmest in verpakking - agrarisch.