Bodem- en veiligheidsvoorschriften voor opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in bovengrondse tanks

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voorschriften voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in bovengrondse opslagtanks bij agrarische activiteiten. De bodem- en veiligheidsvoorschriften in paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 4.1.3.1 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Artikel Inhoud
4.6 Activiteitenbesluit basis voor voorschriften in Activiteitenregeling
4.19a Activiteitenregeling de eisen van artikel 4.19b gelden
4.19b Activiteitenregeling

allerlei eisen

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Uitvoering tank

De belangrijkste bodem- en veiligheidseisen voor de tank zijn:

 • de tank moet vloeistofdicht zijn en sterk genoeg zodat deze niet vervormt
 • als kans bestaat op verzakken, moet een doelmatige fundering aanwezig zijn
 • vrij uitstromen van vloeistof mag niet mogelijk zijn
 • alle aansluitingen op de tank moeten voorzien zijn van een afsluiter. Het moet duidelijk zijn of een afsluiter open of dicht staat
 • leidingen moeten bovengronds liggen of in een daarvoor bestemde goot
 • vulopeningen moeten zo zijn geplaatst dat beschadiging van buitenaf niet mogelijk is
 • vulleidingen moeten op afschot zijn gelegen, tenzij dit technisch niet mogelijk is
 • de tank moet zijn voorzien van een overstortleiding, met een diameter van 50 millimeter, die uitmondt op 5 centimeter boven de vloer

Vloeistofkerende vloer of lekbak

De tank moet staan boven een vloeistofkerende vloer die samen met opstaande randen een lekbak vormt, of in een vloeistofdichte lekbak.

Zowel de vloer die met de randen een lekbak vormt, als de lekbak moet de totale inhoud van de tank kunnen bevatten. Als twee tanks in de lekbak staan, moet de lekbak een inhoud hebben van de inhoud van de grootste tank plus 10% van de inhoud van beide tanks.

Eisen gebruik

De belangrijkste bodem- en veiligheidseisen voor gebruik zijn:

 • goed afsluiten vulleidingen na vullen van de tank
 • vulleidingen die op afschot liggen aflopend naar de tank. Is dat niet mogelijk, dan doorblazen na het vullen van de tank als ze niet leeg zijn
 • de tank voor hoogstens 95% vullen

Bodemonderzoek en incidentenmanagement

In geval er bodembeschermende voorzieningen nodig zijn, is ook het uitvoeren van een bodemonderzoek nodig. Dat geldt ook voor incidentenmanagement.