Afbakening uitgangspuntendocument

Vraag

Wat is het doel van een uitgangspuntendocument (UPD)?

Antwoord

Een uitgangspuntendocument (UPD) moet duidelijkheid geven over en vermelden welke randvoorwaarden naast alleen de techniek kritisch zijn voor het goed functioneren van het Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussyteem (VBB-systeem). Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) aspecten die relevant zijn voor de goede werking van de installatie, moeten in het UPD zijn opgenomen en onderdeel van de inspectie vormen. Het beschrijven van overige BIO-aspecten in het UPD is optioneel. De minimale eisen voor het opstellen van een UPD zijn in paragraaf 4.8.2 van de PGS 15 opgenomen. Als hulpmiddel voor het opstellen van een UPD is de Handreiking voor het opstellen en beheren van een Uitgangspunten Document opgesteld.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 vs. 4.8.7
  • PGS 15:2011 vs 4.8.3, vs 4.8.4

Andere vragen over dit onderwerp

Eisen opsteller uitgangspuntendocument