Goedkeuren inspectieplan

Vraag

Is het de bedoeling dat het bevoegd gezag een door een geaccrediteerde type A inspectie-instelling opgesteld inspectieplan goedkeurt?

Antwoord

Nee, een inspectieplan is een intern document van een type A inspectie-instelling. Het is niet aan een bevoegd gezag om een inspectieplan te beoordelen of te keuren.

Het inspectieplan is een intern document voor de type A inspectie-instelling, dat nodig is om (interne) verantwoording te kunnen afleggen over wat de inspectie inhoudt. En daarmee dus nodig voor de transparantie bij de werkzaamheden van de type A inspectie-instelling en daarmee alleen voor haar accreditatie-eisen.

Een bevoegd gezag moet overigens volgens het gestelde in de PGS 15 wel altijd het uitgangspuntendocument beoordelen en goedkeuren. Een inspectieplan is niet hetzelfde als een uitgangspuntendocument. Dit uitgangspuntendocument mag niet worden opgesteld door de geaccrediteerde type A inspectie-instelling die het VBB-systeem zal beoordelen. Dat zou in strijd zijn met de accreditatie-eisen. De Raad voor Accreditatie houdt hierop toezicht.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 vs. 4.8.7, 4.8.8
  • PGS 15:2011 vs 4.8.3, 4.8.4