Tegenstrijdigheden

Vraag

Welke teksten prevaleren bij tegenstrijdigheden in de PGS15:2011 en PGS15:2016, de omgevingsvergunning of het uitgangspuntendocument?

Antwoord

Tegenstrijdigheden mogen niet voorkomen in regels van de overheid. Als dit wel zo is, moet dit worden opgelost of aangepast.

De omgevingsvergunning is bepalend. De PGS 15 is een richtlijn waarin de best beschikbare techniek wordt beschreven. In de omgevingsvergunning staat ook welke versie van de PGS 15 gebruikt is, bij het verlenen van de vergunning. De PGS15:2016 gebruiken in plaats van de voorgaande versie kan wanneer dit is vastgelegd in de omgevingsvergunning.

Het uitgangspuntendocument (UPD) krijgt een goedkeuring van het bevoegd gezag, dus heeft min of meer dezelfde status als de omgevingsvergunning. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of het UPD onderdeel uit moet maken van de omgevingsvergunning of van de aanvraag.