Dient het gebouw waarin zich de (buffer)bewaarplaats bevindt ook 60 minuten brandwerend te zijn?

Vraag

Moet het gebouw waarin de (buffer)bewaarplaats voor de opslag van consumentenvuurwerk ligt ook 60 minuten brandwerend te zijn?

Antwoord

Dit is niet af te leiden uit het Vuurwerkbesluit. In bijlage 1, voorschrift 2.1, is bepaald dat de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats aan de eis van 60 minuten brandwerendheid moeten voldoen.

Het gebouw zal uiteraard wel aan de eisen van het Bouwbesluit moeten voldoen.