Zijn stalen draagconstructies toegestaan rondom bewaarplaatsen?

Vraag

Zijn stalen draagconstructies toegestaan rondom (buffer)bewaarplaatsen voor de opslag van consumentenvuurwerk?

Antwoord

Ja, maar dit neemt niet weg dat de (buffer)bewaarplaats van de rest van de inrichting afgescheiden moet zijn door beton, cellenbeton of baksteen en dat bij gebruik van staal er een voldoende brandwerende constructie om het staal heen aanwezig moet zijn om te voorkomen dat de constructie door de hitte van het vuur voortijdig zal bezwijken (zie ook voorschrift 2.1 onder B van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit).