Aerius Lucht Rekentool (NSL-Rekentool)

De Aerius Lucht Rekentool is een rekeninstrument om de luchtkwaliteit bij wegen te berekenen. De Aerius Lucht Rekentool is de opvolger van de NSL Rekentool. De Rekentool kan gegevens gebruiken uit de database van de Monitoringstool van het NSL.

De rekentool

De Aerius Lucht Rekentool is het rekenhart van de monitoringstool luchtkwaliteit. Dit rekenmodel is ontwikkeld door het RIVM en is een implementatie van de standaardrekenmethoden luchtkwaliteit 1 (SRM1) en 2 (SRM2).  De rekentool is beschikbaar voor iedereen die een berekening van de luchtkwaliteit wil maken. Het RIVM maakt met de rekentool de landelijke berekeningen voor de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit. Die monitoring vindt plaats binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de Omgevingswet (Ow). Het RIVM gebruikt hiervoor de informatie en gegevens die in de centrale database van de monitoringstool zijn opgeslagen. De resultaten van de landelijke berekeningen zijn op de website beschikbaar.

Modernisering monitoringstool

Het RIVM werkt aan de modernisering van de monitoringstool in het kader van de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord.

We gebruiken in de monitoringsronde 2022 de bestaande monitoringstool nog voor de monitoring van het NSL. Door gedeeltelijke implementaties zijn er wel enkele aanpassingen en beperkingen in de werkwijze. In het werken met de monitoringstool merkt u hier niet zoveel van.

De grootste verandering zit in de NSL-Rekentool. De NSL-Rekentool is sinds eind 2019 niet meer beschikbaar. De rekentool is vervangen door de nieuwe rekentool: de Aerius Lucht Rekentool. Hierdoor is het werken met de Rekentool iets anders dan u gewend bent.

NSL-Rekentool vervangen door Aerius Lucht Rekentool

De NSL-Rekentool is sinds eind december 2019 niet meer beschikbaar. De rekentool is achter de schermen vervangen door de Aerius Lucht Rekentool. De monitoringstool stuurt uw rekenopdracht door naar de Aerius Lucht Rekentool. Die voert de rekenopdracht uit en mailt het resultaat of de eventuele foutmeldingen naar u toe. Er is geen terugkoppeling van de Aerius Lucht Rekentool naar de omgeving van de monitoringstool. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • U krijgt de taken van de rekentool niet meer te zien in uw takenlijst.
  • U kunt het rekenresultaat niet meer bekijken in de kaart van de monitoringstool bekijken.
  • Het resultaatbestand ziet er anders uit dan u gewend bent.

Berekening uitvoeren

U kunt zelf berekeningen maken met de rekentool. Via de website van de monitoringstool stuurt u bestanden naar de Aerius Lucht Rekentool. Dit gaat op dezelfde manier en met dezelfde invoerbestanden als u van de NSL-Rekentool gewend bent. Voordat u een berekening kunt starten, moet u enkele parameters instellen en uw mailadres opgeven.

De aangeboden rekentaak wordt door het systeem omgezet automatisch doorgestuurd naar de Aerius Lucht Rekentool. De rekentool berekent de luchtkwaliteit op basis van de door u ingevoerde bestanden en instellingen. De resultaten daarvan krijgt u via een link in de mail toegestuurd. De resultaten kunt u opslaan en bewaren op uw eigen computer. De indeling en de kolomnamen van het resultaat bestand zijn anders dan u gewend bent.

U ziet de resultaten van uw rekentaken niet meer terug onder Mijn taken. De centrale database bewaart de resultaten van uw berekeningen niet meer.

Vernieuwing van de handleiding op de website

Momenteel werkt InfoMil aan de vernieuwing van de website. De pagina's van de handleiding van de rekentool zijn nog niet aangepast. De informatie die op die pagina's staat is voor een deel nog wel geldig voor de nieuwe rekentool.

Helpdesk

Stuit u, als medewerker van het bevoegd gezag, tijdens het gebruik van de Rekentool op problemen of foutmeldingen en kunt u daardoor niet verder met het uitvoeren van uw berekeningen? Neemt u dan contact op met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Niet voor bedrijven

De helpdesk is bedoeld voor medewerkers van het bevoegd gezag die het landelijk milieubeleid uitvoeren. Zoals vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Bedrijven zoals adviesbureaus kunnen met vragen helaas niet terecht bij de helpdesk. Meer informatie over ondersteuning van InfoMil aan bedrijven vindt u op de pagina: Andere helpdesks voor bedrijven. Suggesties ter verbetering van het programma, afkomstig van bedrijven, zijn uiteraard welkom en kunnen via het contactformulier worden ingediend.
Monitoringstool

Maakt jaarlijks een doorrekening van de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL. De Monitoringstool bevat een database waaruit gegevens naar Rekentool kunnen worden geëxporteerd.