Het inlogaccount

Iedereen kan de gegevens en resultaten van de monitoringstool bekijken. Ook kan iedereen de gegevens downloaden en eigen berekeningen maken. U heeft een inlogaccount nodig om gegevens in de monitoringstool te veranderen tijdens de monitoringsronde.

Inhoud pagina

Inlogaccount is alleen voor overheden

Dit zijn de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Een overheidsinstantie of bevoegd gezag kan meerdere inlogaccounts hebben. Er is maximaal 1 account met accorderingsrechten. Meestal is dat account van de NSL-coördinator.

Overheden kunnen hun taken uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een milieudienst of commerciële partij. Die gebruikt dan een inlogaccount van die overheidsinstantie.

Een inlogaccount aanvragen

  • U gaat naar de website van de monitoringstool.
  • Selecteer rechtsboven 'Inloggen'.
  • Kies links in menu voor Account registreren en vul de gegevens in.
  • De gebruikersnaam wordt uw inlognaam.

Nadat u op de knop 'registreren' klikt, gaan de gegevens naar Bureau Monitoring. Zij beoordelen uw aanvraag. U ontvangt daar via e-mail bericht over. Bij twijfel neemt Bureau Monitoring contact op met de NSL-coördinator.

Nieuw wachtwoord

Als u voor de eerste keer tijdens de monitoringsronde inlogt, moet u een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit voor de veiligheid en bescherming van de gegevens.

Wachtwoord vergeten

Het kan zijn dat u uw wachtwoord kwijt bent. U kunt dan een nieuw wachtwoord aanvragen door op de website van de monitoringstool in het menu links te drukken op Wachtwoord vergeten. Hier vult u uw gebruikersnaam en mailadres in. U ontvangt op uw mailadres een e-mail met een link waarmee u opnieuw kunt inloggen op de website van de monitoringstool. Na het inloggen kunt u onder 'Mijn gegevens' het wachtwoord wijzigen.

Mijn account

De gegevens van uw account en uw taken kunt u zien als u inlogt op de website van de monitoringstool. De pagina 'Mijn account' onder het menu 'Mijn gegevens' toont uw gegevens en rechten. De pagina 'Mijn taken' toont een lijst van uw taken.

Uw rollen

Bij uw gegevens staat welke rollen uw account heeft. Neem contact op met uw NSL-coördinator voor aanpassing. Bent u zelf de NSL-coördinator? Dan kunt u een wijziging aanvragen bij Bureau Monitoring. Gebruik hiervoor het invulvak onder uw gegevens.

Uw rechten

Bij de rollen van uw account staan ook jurisdicties. En de rechten die u heeft voor die jurisdicties. U kunt extra jurisdicties en rechten aanvragen via het invulvak onderaan de pagina. Druk op 'Opslaan' onder dit invulvak en uw aanvraag gaat naar Bureau Monitoring. Zij nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Verschillende rechten in de monitoringstool

  • Wijzigingsrechten of actualiseringsrechten
  • Accorderingsrechten

Wijzigingsrechten zijn vaak anders voor alle onderdelen van de jurisdictie. Dus voor de weggegevens, maatregelen, correcties, veehouderij, projecten en de voortgangsformulieren. De accorderingsrechten zijn meestal voor álle onderdelen van de jurisdictie.

Wijzigingsrechten of actualiseringsrechten

Heeft u wijzigingsrechten voor een bepaald onderdeel? Dan kunt u daarvan de gegevens veranderen. Bij het exporteren kunt u een selectie maken met uw wijzigingsrechten. U krijgt dan alleen dié gegevens waarvoor u wijzigingsrechten heeft.

Accorderingsrechten

Inlogaccounts met wijzigingsrechten hebben niet automatisch accorderingsrechten. Voor de administratie van het NSL is het namelijk belangrijk om te weten wie de gegevens geaccordeerd heeft. Daarom heeft iedere overheidsinstantie maar 1 account met accorderingsrechten. Het liefst is dat de NSL-coördinator. Accorderingsrechten van veehouderijen mogen naar een ander inlogaccount. Het liefst is dat de NSL-coordinator veehouderijen.

Het menu Mijn taken

Hier staan al uw taken in een lijst. Dit zijn uw:

  • exporttaken
  • actualisatietaken
  • rekentaken.

U kunt een taak openen door op de taak te klikken in de lijst links op de pagina. Of door in de tabel op het vergrootglas achter de taak te drukken.

Betekenis van de icoontjes in de tabel

Achter uw taken staan icoontjes.

Vergrootglas

Opent de taak en laat het detailscherm zien. In dit scherm staat een overzicht van de uitgevoerde acties en de bestanden van de taak. De bestanden kunt u opslaan op uw eigen computer.

Speld

Opent de kaart en toont daarop uw invoergegevens van de rekentaak. Bij de nieuwe rekentool kunt u de gegevens van uw rekentaak niet meer wijzigen in de kaart. De kaart laat ook geen rekenresultaten meer zien.

Prullenbak

Door hierop te klikken verdwijnt uw taak uit de lijst. De actualisatietaken kunt u niet verwijderen.