InfoMil Actueel 286

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 286

Meer dan 100 workshops tijdens de Schakeldag 2019

Met de keuze uit meer dan 100 workshops biedt de schakeldag ook dit jaar weer een gevarieerd programma. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals lucht, geluid, externe veiligheid, asbest, bodem, water, landbouw en natuur. Uiteraard is er heel veel aandacht voor de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen en hoe gaan we daarmee werken? En wat speelt er in de huidige wet- en regelgeving? U kunt zich nog inschrijven.

Oproep minister EZK aan bedrijven en instellingen om tijdig rapportages in te dienen

Bedrijven en instellingen zijn schriftelijk door de minister van Economische  Zaken en Klimaat over de informatieplicht energiebesparing geïnformeerd. Ook roept de minister op, tijdig actie te ondernemen om voor 1 juli 2019 de verplichte rapportages aan te leveren.

Kennisbank Energiebesparing en Winst is actueel en klaar voor gebruik

Voor alle 19 bedrijfstakken is de vernieuwde informatie in kennisbank Energiebesparing en Winst gepubliceerd. Basis hiervoor is de op 1 april 2019 in werking getreden (geactualiseerde versie van) bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Communicatiemateriaal informatieplicht energiebesparing

Er is materiaal voor de communicatie beschikbaar over de informatieplicht energiebesparing. Dit materiaal is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het bevoegd gezag kan dit communicatiemateriaal gebruiken als voorlichtingsmateriaal.

Rapportages informatieplicht energiebesparing ophalen uit het eLoket

Medewerkers van gemeentelijke bevoegd gezagen of (door de gemeente gemandateerde) omgevingsdiensten kunnen binnenkort de rapportages informatieplicht energiebesparing uit het eLoket halen.

Richtsnoeren voor invoerders van apparatuur met gefluoreerde broeikasgassen

Bedrijven die apparatuur en producten invoeren die gefluoreerde broeikasgassen bevatten moeten zich houden aan eisen uit Europese wetgeving. Dit betreft Verordening (EU). 517/2014 over gefluoreerde broeikasgassen (de F-gassenverordening).

eHerkenning vanaf deze zomer nodig voor AIM

Bedrijven en particulieren die een melding Activiteitenbesluit willen doen, moeten vanaf zomer 2019 inloggen met eHerkenning of DigiD. Ook bevoegde gezagen moeten vanaf deze zomer inloggen met eHerkenning. Vanaf 8 juni 2019 kunt u eHerkenning aanvragen.

BBT conclusies grote stookinstallaties gepubliceerd

Op 14 mei 2019 is de wijziging van het Activiteitenbesluit vanwege de implementatie van de Beste beschikbare technieken (BBT) conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd. De wijziging treedt bij koninklijk besluit op 14 juni 2019 in werking.

Reparaties en actualisatie normen Activiteitenregeling gepubliceerd

De wijzigingen van de Activiteitenregeling zijn 20 mei 2019 gepubliceerd. Ook het Activiteitenbesluit wordt nog gewijzigd, maar die wijzigingen zijn nog niet definitief gepubliceerd. Alle wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking.

Programma 2e netwerkbijeenkomst energiebesparing bekend

Op donderdag 6 juni 2019 wordt in Utrecht de tweede nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing van dit jaar gehouden.

Release AIM 24 mei 2019

Met de release van 24 mei is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor de invoering van de informatieplicht energiebesparing.