Oproep minister EZK aan bedrijven en instellingen om tijdig rapportages in te dienen

Bedrijven en instellingen zijn schriftelijk door de minister van Economische  Zaken en Klimaat over de informatieplicht energiebesparing geïnformeerd. Ook roept de minister op, tijdig actie te ondernemen om voor 1 juli 2019 de verplichte rapportages aan te leveren.

Ook is de boodschap afgegeven dat het niet naleven van de energiebesparings-  en informatieplicht energiebesparing een overtreding is. Het bevoegd gezag of omgevingsdienst ziet hierop toe en kan vervolgens bestuursrechtelijke handhaving (zoals last onder dwangsom) inzetten.

In de brief geeft de minister informatie aan de bedrijven en instellingen over onder andere de volgende vraagstukken:

  • Voor welke bedrijven of instellingen geldt de informatieplicht energiebesparing?
  • Wie is verantwoordelijk voorde rapportages informatieplicht energiebesparing?
  • Hoe pak ik het naleven van de informatieplicht energiebesparing aan?