Rapportages informatieplicht energiebesparing ophalen uit het eLoket

Medewerkers van gemeentelijke bevoegd gezagen of (door de gemeente gemandateerde) omgevingsdiensten kunnen binnenkort de rapportages informatieplicht energiebesparing uit het eLoket halen.

Nu beginnen

Om per 2 juli 2019 de rapportages vlot uit het eLoket te halen moeten het gemeentelijk bevoegd gezag en de omgevingsdiensten nog wel enkele acties uitvoeren. De informatie die uit de acties volgt, ontvangt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uiterlijk 15 juni 2019 via informatieplicht-bg@rvo.nl.

Een gemeentelijk bevoegd gezag kan de benodigde informatie zelf ophalen uit het eLoket. Ook kan het toezicht op energiebesparing bij de omgevingsdienst zijn belegd. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende acties die ook per brief aan de colleges van burgemeesters en wethouders en directeuren van de omgevingsdiensten zijn gecommuniceerd.

Acties

In een notendop, in de situatie dat een gemeente het toezicht op energiebesparing zelf uitvoert, gelden de volgende acties:

  • vraag een eHerkenningsmiddel aan en meld u aan bij eLoket
  • vraag na (bij uw IT-afdeling) of u gebruik wilt maken van een webservice
  • stuur een gegevensleveringsovereenkomst naar RVO.nl

In de situatie dat het toezicht op energiebesparing bij een omgevingsdienst is belegd, geldt aanvullend:

  • stuur uw mandaat van de gemeente om informatie te ontvangen naar RVO.nl

Uiterlijke datum

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven en instellingen informatie over energiebesparende maatregelen in het eLoket van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) opnemen. Vanaf 2 juli 2019 kunnen gemeentelijke bevoegde gezagen en omgevingsdiensten deze rapportages vervolgens ophalen uit het eLoket. De rapportage bevat informatie op basis waarvan informatie gestuurde handhaving kan plaatsvinden. Deze handhaving is effectiever en zorgt voor gericht toezicht op de energiebesparingsplicht.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op rvo.nl/informatieplicht. Voor aanvullende vragen kunt u direct terecht bij de helpdesk van RVO.nl op 088 042 42 42.


Achtergrond en werking informatieplicht energiebesparing

Inwerkingtreding informatieplicht energiebesparing