Richtsnoeren voor invoerders van apparatuur met gefluoreerde broeikasgassen

Bedrijven die apparatuur en producten invoeren die gefluoreerde broeikasgassen bevatten moeten zich houden aan eisen uit Europese wetgeving. Dit betreft Verordening (EU). 517/2014 over gefluoreerde broeikasgassen (de F-gassenverordening).

De Europese Commissie heeft op haar website een Nederlandstalig document geplaatst met uitleg om de verplichtingen te begrijpen en na te leven.

Meer informatie

Lees het hele document: