Instructie gebruik XML-bestand Asbestmodule

Deze informatie is relevant voor de webmaster die gebruik maakt van de XML met vragen en antwoorden over asbest voor gemeentelijke websites.

De vragen en antwoorden zijn beschikbaar in een XML-formaat. Daardoor kunt u de vragen en antwoorden over asbest automatisch laten inlezen in uw contentmanagementsysteem (cms). Het XML-bestand wordt automatisch aangepast wanneer de vragen en antwoorden op deze site worden aangepast. De url van het bestand is

www.infomil.nl/asbestxml?mode=xmlfeed

Het XML-bestand is een vereenvoudigde weergave van de webpagina ‘vragen en antwoorden’ en de pagina’s daaronder.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • De root is een element met de naam index met de volgende attributen: unieke id, results (het aantal vraag-antwoord-combinaties binnen deze node inclusief subnodes)
  • Deze root bevat elementen met de naam subcategory. Deze elementen zijn weergaven van de pagina’s onder de pagina ‘vragen en antwoorden’. Ook dit element heeft een unieke id en een teller met de naam results.
  • Elke vraag en antwoordpagina is een element met de naam faq. Ook dit element heeft een uniek id.

Het faq element bevat:

  • url: om een link te maken naar de pagina op infomil.nl
  • summary: een korte samenvatting van de vraag en het antwoord (html)
  • question: de vraag (html)
  • answer: het antwoord (html)

Index, subcategory en faq hebben daarnaast een element ‘title’ dat de titel van de pagina weergeeft.