Begrippen

Hier vindt u een korte opsomming en uitleg van de begrippen uit het artikel.

Installaties

Installaties zijn alle installaties binnen het bedrijf, onderdelen van het productieproces, stookinstallaties etc.

Werkzaamheden en handelingen

Werkzaamheden en handelingen zijn alle activiteiten binnen een bedrijf. Hierbij hoort ook het heen en weer lopen van mensen etc.

Processen

Processen gaat over het hele productieproces van A tot Z, zich niet beperkend tot één onderdeel.

Bruto vloeroppervlak

BVO staat voor de bruto vloeroppervlakte. Dit is de vloeroppervlakte van het pand gemeten langs de buitenomtrek (NEN 2580). Ook bijvoorbeeld de oppervlakte van trappenhuizen of liftschachten horen hierbij.

Graaddagen

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Een graaddag is een hele dag precies één graad onder de stookgrens van 18°C. Is de gemiddelde buitentemperatuur 18°C of hoger, dan is het aantal graaddagen nul. Graaddagen zijn dus geen dagen, maar rekeneenheden.

Nullast

Nullastvermogen of nullastenergieverbruik: Het vermogen of de energiehoeveelheid die het bedrijf verbruikt als het geen product produceert of geen dienst levert.

Basislast

Basislastvermogen of basislastenergieverbruik: Het vermogen of de energiehoeveelheid die het bedrijf verbruikt als het klaar staat voor productie (als er nog net geen productie is of dienst wordt geleverd.

Functie

De functie is de toepassing of activiteit die energie verbruikt. Bijvoorbeeld ventileren, koelen of verlichten.

Energiedrager

Een energiedrager is bijvoorbeeld elektriciteit, gas, olie, hout of biomassa.

Verbruikers

Een verbruiker is een apparaat of toestel dat energie verbruikt. Bijvoorbeeld de lamp in kantoor A of het ventilatiesysteem in ruimte B.

Bedrijfsonderdeel

Bedrijfsonderdelen zijn (deel)processen, gebouwen of onderdelen daarvan en bijbehorende faciliteiten.