Energiebesparingsonderzoek

Hier vindt u handreikingen voor het beoordelen van een energiebesparingsrapport. Dit is de opvolger van de publicatie E16. De E16 is daarmee ingetrokken. Volgens het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek verlangen (bij grootverbruikers). Een energiebesparingsrapport kan ook een eis zijn uit de omgevingsvergunning. Nadat een bedrijf een energiebesparingsrapport heeft laten uitvoeren, moet de toezichthouder beoordelen of het rapport van voldoende kwaliteit is. Deze handleiding geeft handvatten die helpen bij de beoordeling.

Dit document is opgezet voor de milieutoezichthouder van het bevoegd gezag. De handleiding is ook interessant voor het bedrijf dat een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Het document is opgedeeld in 2 delen. Deel A voor de voorbereiding van het energiebesparingsonderzoek en deel B voor het beoordelen van het energiebesparingsrapport. Daarnaast zijn er checklists.

In diverse verplichte energie-audits (zoals in kader van de Energy Efficiency Directive en MJA3) is energiebesparing door transport een verplicht onderdeel. In E16 is vervoer nog geen standaard onderdeel. Dit zal op korte termijn wijzigen. Tot die tijd wordt voor invulling van de vervoerparagraaf van energiebesparingsonderzoeken verwezen naar de Handreiking Vervoermanagement. In deze Handreiking wordt ook ingegaan op de zorgplicht van vervoerrelevante bedrijven in het kader de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

PDF

Leest u deze handreiking liever in Pdf-formaat? Onderin de pagina vindt u de pdf knop pdf-knop hiermee genereert u een pdf-document.


Uw onderwerpen