Checklist

Dit is de checklist die hoort bij de Beoordeling energiebesparingsrapporten. Ze geven puntsgewijs de belangrijke punten weer waaruit een goed en volledig energiebesparingsrapport moet bestaan.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie kunnen elementen uit de checklist ontbreken in het rapport. Dit betekent niet per definitie dat het rapport onvolledig is. Sommige punten uit de checklist zijn voor het bedrijf gewoonweg niet van belang.