Praktijkvoorbeelden

Op deze pagina vindt u in de linker kolom praktijkvoorbeelden van energiebesparende maatregelen. Ook is er de mogelijkheid tot het aanbieden van veelbelovende technieken. (xlsx, 133 kB) Deze technieken zullen dan bij actualisatie van de erkende maatregelenlijsten beoordeeld worden.

De praktijkvoorbeelden laten zien hoe andere overheden invulling geven aan toezicht op energiebesparing. Hier vindt u ook hulpmiddelen die zij ontwikkelden. Het kan u helpen met de toepassing van erkende maatregelen voor energiebesparing voor de diverse branches.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle documenten en producten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt op deze pagina ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.

Heeft u zelf ontwikkelde producten die handig zijn voor anderen? laat het ons weten via energie@infomil.nl

InfoMil/Rijkswaterstaat beslist of het product een plaats krijgt op de website en in welke vorm. De aanwezige informatie is zeker ook interessant als voorbeeld voor genoemde branches.