Praktijkvoorbeelden

Op deze pagina vindt u in de linker kolom praktijkvoorbeelden van energiebesparende maatregelen.

De praktijkvoorbeelden laten zien hoe andere overheden invulling geven aan toezicht op energiebesparing. Hier vindt u ook hulpmiddelen die zij ontwikkelden. Het kan u helpen met de toepassing van Erkende maatregelen voor energiebesparing.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle documenten en producten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt op deze pagina ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.

Heeft u zelf ontwikkelde producten die handig zijn voor anderen? laat het ons weten via energie@infomil.nl

InfoMil/Rijkswaterstaat beslist of het product een plaats krijgt op de website en in welke vorm. De aanwezige informatie is zeker ook interessant als voorbeeld voor genoemde branches.