Compensatie

Als geluidhinder niet te vermijden is, kan gekozen worden voor compensatie bij overlast die groter is dan "het normaal maatschappelijk risico". Het is echter geen algemene praktijk om de kans op hinder "af te kopen" door middel van materiële of financiële compensatie.

Vormen compensatie

De gehinderden ontvangen op een bepaalde manier compensatie voor de ondervonden hinder. Dat kan door het aanbieden van:

  • Schilderwerk of het herbestraten van de oprit.
  • Een overnachting in een hotel.
  • Geld, dit is echter niet gebruikelijk met name vanuit de angst tot het scheppen van een precedent.

Goede voorlichting helpt bij de acceptatie van de compensatie. Daarmee is de geluidbelasting die veroorzaakt wordt aanvaardbaar.

Klachten

Met een compensatieregeling kunnen niet alle klachten worden voorkomen. Omwonenden kunnen zich vaak niet voorstellen hoeveel geluid een aantal dB(A) is en de situatie kan uiteindelijk zodanig tegenvallen dat men toch gaat klagen.

Voorwaarden

Een compensatieregeling kan niet zonder meer in een APV-ontheffing of vergunning worden opgenomen. Een compensatieregeling is een private overeenkomst tussen de opdrachtgever/aannemer en de omwonenden. Een ontheffing is een zaak tussen de aanvrager en de overheid. Pas als de omwonenden een vorm van compensatie accepteren, kan de regeling worden opgenomen in een ontheffing of vergunning. Zie ook de uitspraak van 1 april 2004 (LJN AO7291) van de rechtbank van Zutphen.