Vergunningplichtige inrichting: Indirecte hinder en handhaving

Vraag

Nu er geen voorschriften voor indirecte hinder voor het aspect geluid in de vergunning zijn opgenomen, kan dan wel handhavend opgetreden worden?

Antwoord

Dat hangt van de formulering van de vergunning en van de aanvraag af en of deze aanvraag deel uitmaakt van de vergunning. Als een activiteit expliciet niet is aangevraagd, maar wel plaatsvindt, kan wel handhavend worden opgetreden, ook als geen specifieke voorschrift kan worden aangedragen. (zie ook ABRvS 24 april 2002, nr. 200104184/1).