Reikwijdte

Geluidsbelastingskaarten en actieplannen worden vastgesteld door:

  • De minister: voor wegen in het beheer bij het Rijk en hoofdspoorwegen
  • Gedeputeerde staten:
    • voor delen van provinciale wegen waarop naar verwachting in het daarop volgende kalenderjaar meer dan drie miljoen maal een motorvoertuig zal passeren
    • voor delen van andere spoorwegen dan hoofdspoorwegen waarop naar verwachting in het daarop volgende kalenderjaar meer dan 30.000 maal een trein zal passeren.
  • Burgemeester en wethouders van door de minister als agglomeratie aangewezen verstedelijkte gebieden met ten minste 100.000 inwoners: