Beschikbaarheid rekensoftware voor geluidsbelastingkaart

De rekensoftware die nodig is voor het maken van de geluidsbelastingkaart 2022 is in januari 2022 beschikbaar.

Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. De geluidsbelastingkaart 2022 wordt berekend met een andere rekenmethode dan die bij de vorige ronde. De rekensoftware is gebaseerd op 'CNOSSOS' in plaats van  SKM- of SRM-rekenmethode.

Rekenmethode 'CNOSSOS'

In het project CNOSSOS-EU ('Common NOise aSSesment methOdS in the EU') is deze rekenmethode ontwikkeld. Deze Europees gestandaardiseerde 'gemeenschappelijke rekenmethode' is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. De rekenmethode staat in bijlage VII bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Foutherstel

Bij de publicatie van de nieuwe rekenmethode bleek deze een aantal onvolkomenheden te bevatten. Deze zijn in de Europese richtlijn hersteld. Ook de Nederlandse wetgeving zal hierop worden aangepast. Een nieuwe publicatie van bijlage VII wordt verwacht in december 2021.

Beschikbare software

DGMR Software werkt aan een rekenhart dat voldoet aan de nieuwe rekenmethode. DGMR verwacht in januari 2022 de modules voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai van Geomilieu aan te bieden.

Overheden kunnen bij deze leverancier hun belang kenbaar maken om tijdig een geluidsbelastingkaart vast te stellen.

Toepassing SKM- of SRM2-rekenmethode

Het is niet meer mogelijk om de SKM- of SRM2-rekenmethode te gebruiken voor de geluidsbelastingkaart 2022 die in het kader van de richtlijn omgevingslawaai aan de Europese Commissie wordt geleverd. Met de voorgeschreven methode 'CNOSSOS' is de toepassing van deze interim-methoden namelijk niet meer mogelijk bij geluidkartering.

Het kan wel handig zijn om voor het actieplan geluid 2024 ook een geluidsbelastingkaart op te stellen die volgens dezelfde methode is berekend als bij de voorgaande karteringsronde. Dit actieplan omvat onder andere de evaluatie van de uitvoering en resultaten van het actieplan 2018. Daarvoor is het nodig om de bestaande geluidssituatie te vergelijken met de situatie uit de geluidsbelastingkaart van 2017.

Aan de hand van deze extra rekenslag kunnen de effecten van de gewijzigde rekenmethode worden gescheiden van de overige ontwikkelingen, zoals het verkeer, bevolkingsomvang en de getroffen geluidmaatregelen.

Verplicht geluidsbelastingkaart

Iedere vijf jaar stellen aangewezen overheden verplicht een geluidsbelastingkaart en actieplan vast. Die verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De richtlijn moet schadelijke gevolgen van omgevingslawaai  vermijden, voorkomen of verminderen.

De geluidsbelastingkaart brengt de bestaande geluidssituatie in beeld. Ook is het een bron van informatie voor het publiek. De geluidsbelastingkaart vormt de basis voor het actieplan.

Uitstel vragen kan niet

De Wet milieubeheer (en Omgevingswet) beschrijft geen procedure om uitstel te kunnen vragen. Uitstel vragen voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaart is dan ook niet mogelijk. De geluidsbelastingkaart moet uiterlijk 30 juni 2022 zijn vastgesteld.