Rijk en provincies kiezen voor gegevens 2019 voor geluidsbelastingkaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en provincies gaan de verkeersintensiteiten van 2019 hanteren voor het peiljaar 2021. Voor een uniform landelijk beeld heeft het de voorkeur dat gemeenten die een geluidsbelastingkaart maken hierbij aansluiten.

Een aantal overheden stelt een geluidsbelastingkaart uiterlijk 30 juni 2022 vast. Dit is vermeld in Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer.

Peiljaar Wet milieubeheer

Volgens de Wet milieubeheer is 2021 het peiljaar voor de geluidsbelastingkaart. Over het algemeen is deze informatie niet tijdig beschikbaar. Dan wordt de informatie van 2020 gebruikt en gecorrigeerd naar 2021. De informatie mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 jaar ten opzichte van het peiljaar.

Peiljaar en Covid-19

Het verkeersbeeld in 2020 en 2021 was vanwege COVID-19 niet representatief. Het beeld van de bestaande geluidssituatie kan een grote ‘dip’ vertonen ten opzichte van het beeld uit de geluidsbelastingkaart van 2017. Dat kan onwenselijk zijn bij het actieplan geluid 2024. Dit actieplan omvat onder andere een samenvatting van de gegevens uit de geluidsbelastingkaart 2022, de evaluatie van de uitvoering en resultaten van het actieplan 2018 én maatregelen die zijn voorgenomen voor de periode 2024 - 2029.

Keuze van IenW en provincies over peiljaar

Het ministerie van IenW en provincies kiezen ervoor de verkeersintensiteiten van 2019 te hanteren voor het peiljaar 2021. Deze gegevens hoeven dan niet te worden gecorrigeerd naar 2021. Voor een uniform landelijk beeld sluiten gemeenten zich bij voorkeur aan.

De staatsecretaris heeft hiertoe besloten voor de verkeersintensiteiten die worden gebruikt voor de rijkswegen, de hoofdspoorwegen en Schiphol. Provincies sluiten zich hierbij aan. Het heeft voordelen wanneer in heel Nederland op een uniforme wijze met het peiljaar wordt omgegaan. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de ligging van geluidcontouren rond wegen verspringen bij een gemeentegrens. Ook zal de rapportage over de geluidsbelastingkaart die wordt verzonden naar de Europese Commissie gebaseerd zijn op een uniform gehanteerd peiljaar.

Verplicht geluidsbelastingkaart

Iedere vijf jaar stellen aangewezen overheden verplicht een geluidsbelastingkaart en actieplan vast. Die verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De richtlijn richt zich op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai.

De geluidsbelastingkaart brengt de bestaande geluidssituatie in beeld. De kaart is een bron van informatie voor het publiek en vormt de basis voor het actieplan.