Hoe moet een dieseltank buiten gebruik gesteld worden?

Vraag

Stationaire bovengrondse dieseltanks moeten standaard elke 15 of 20 jaar worden gekeurd volgens de BRL K903. Als de tank wordt afgekeurd, is deze misschien nog wel geschikt voor de opslag van andere (niet gevaarlijke) stoffen. Mag dat? En welke regels gelden er als de tank wordt afgevoerd en eventueel vervangen door een nieuwe?

Antwoord

Er zijn 3 opties voor het buiten gebruik stellen van een stationaire bovengrondse dieseltank. Activiteitenregeling artikel 3.71d lid 4 onder b verwijst hiervoor naar PGS 30 paragraaf 3.6.

1. Saneren

De eigenaar kan de dieseltank laten saneren door een BRL K902 of BRL K904 gecertificeerd bedrijf. Deze geeft een saneringscertificaat af, waarmee de voormalig tankeigenaar kan aantonen dat de tank is gesaneerd. Een tank groter dan 15 m3 moet voor het transport worden gereinigd volgens de BRL K905. Dit staat in PGS 30 voorschriften 3.6.1 en 3.6.4.

2. Vervangen door een nieuwe tank

De eigenaar kan de oude tank laten vervangen door een nieuwe, waarbij de BRL K903 gecertificeerde tankinstallateur de oude tank mee terug neemt. Hiervan moet een afschrift worden afgegeven, zodat de oorspronkelijke tankeigenaar kan aantonen door wie de tank is afgevoerd. Dit staat in PGS 30 voorschrift 3.6.2.

3.Toestemming bevoegd gezag

De eigenaar kan de tank op een andere manier afvoeren of hergebruiken als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft. Dit volgt uit PGS 30 voorschrift 3.6.3. Over het algemeen zal het bevoegd gezag voor hergebruik een reiniging volgens de BRL K905 verlangen. Daarna kan de tank worden afgevoerd als oud ijzer of worden hergebruikt. De opties voor hergebruik zijn wel beperkt, want de tank is nooit helemaal schoon na een BRL K905 reiniging.

De toestemming van het bevoegd gezag is nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. Zo niet, dan moet het reinigingsbedrijf volgens de BRL K905 een schriftelijk bewijs hebben waaruit blijkt dat een ‘zelfstandige tankreiniging’ is toegestaan.

Mobiele dieseltank

Wat hierboven staat geldt niet voor een mobiele dieseltank. Die moet volgens Activiteitenregeling artikel 3.71e voldoen aan bijlage D van de PGS 30. Bijlage D regelt niets over het afvoeren van de mobiele tank. Maar een mobiele tank is al geschikt voor vervoer en is niet verbonden met vast leidingwerk. Dus zo'n tank kan gewoon worden opgepakt en afgevoerd als dat nodig is. Een mobiele tank is in het afvalstadium wel gevaarlijk afval. Alleen een erkende inzamelaar mag dit innemen, net als bij overige olietanks.

Meer informatie