Voeding

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor activiteiten over voeding, zoals slachten, bewerken van vis, het op kleine en industriële schaal bereiden van voeding en het in gebruik hebben van een terras.

Na selectie van een activiteit krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.