Op- en overslag, transport

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor op- en overslag en transport van diverse goederen. Het gaat bijvoorbeeld om gassen en vloeistoffen in tanks, gevaarlijke stoffen in verpakkingen, bulk- en stukgoederen en vuurwerk.

Na selectie van een type bewerking krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Opslag