Buitenschietbanen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'buitenschietbanen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een buitenschietbaan volgens het besluit is een schietbaan of een combinatie van schietbanen in de buitenlucht of in een gebouw of deel van een gebouw zonder een gesloten afdekking. Het besluit geeft verschillende voorschriften voor buitenschietbanen voor:

  • sportieve en recreatieve doeleinden
  • overheidsdiensten

Buitenschietbanen voor sportieve en recreatieve doeleinden

Bij het recreatief- en sportschieten op buitenschietbanen schiet men over verschillende afstanden. De schutters gebruiken daarnaast verschillende soorten wapens:

  • vuistvuurwapens: pistool of revolver
  • schoudervuurwapens, geweren
  • historische wapens

Onder de schietsport valt de Olympische discipline kleiduivenschieten met hagelgeweren. Hiervoor is een specifiek type schietbaan nodig. Een kleiduivenbaan is een buitenschietbaan waarop wordt geschoten met hagelgeweren met als doel, kleiduiven of andere doelen in het kader van de oefening voor de jacht te raken.

Buitenschietbanen voor overheidsdiensten

Deze banen gebruikt de overheid voor het trainen van defensiemedewerkers, politiemedewerkers en bijzondere bijstandseenheden. De hand- en schoudervuurwapens waarmee deze schutters schieten, zijn andere dan die men in de sport en recreatie gebruikt.

Op deze banen is gebruik door niet overheidspartijen mogelijk. Voor dit civiele gebruik gelden dan dezelfde eisen als voor de overheid.

Niet van toepassing

De eisen voor buitenschietbanen zijn niet van toepassing op


Kleiduiven

Activiteitenbesluit, artikel 1.1, eerste lid 1:
kleiduiven: voorwerpen die, in de lucht geschoten of geworpen, dan wel over de grond gerold of mechanisch voortbewogen, dienen als doel bij het schieten met hagelgeweren.