Is de financiële zekerheid voor iedereen gelijk?

Vraag

Is de financiële zekerheid voor iedereen gelijk?

Antwoord

Bij nieuwe tanks moet de financiële zekerheid in stand worden gehouden vanaf het moment dat de tank in gebruik wordt genomen tot vier weken na toezending van een rapport over de kwaliteit van de bodem (overeenkomstig artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit).

Bij bestaande tanks waarvoor nog geen financiële zekerheid gesteld is, kan de verplichting om een financiële zekerheid te stellen, middels een maatwerkvoorschrift, worden uitgebreid met een onderzoeksplicht naar de actuele kwaliteit van de bodem en een financiële zekerheidstelling om herstel van de bodemkwaliteit te garanderen.
De zekerheid bedraagt € 225.000,- per ondergrondse tank met een maximum van € 1.361.340,65 bij meer dan zes tanks per locatie c.q. inrichting.

De zekerheidstelling om bodemherstel te waarborgen bij bestaande tanks is afhankelijk van de te verwachten bodemsaneringskosten en zal per geval middels een maatwerkvoorschrift moeten worden vastgesteld.