Milieuthema's in het Activiteitenbesluit


Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de hand van diverse milieuthema's, zoals geluid, lucht en bodem. Hierbij gaat het om voorschriften per activiteit, of algemeen geldende voorschriften. Via deze pagina vindt u per thema de relevante informatie.