Wetteksten: officiële publicaties, integrale teksten en toelichtingen Activiteitenbesluit

Sinds de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling is een groot aantal wijzigingen gepubliceerd. Hier vindt u de officiële publicaties en werkversies van deze wijzigingen. Met de wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn ook andere besluiten en regelingen gewijzigd. In de overzichten vindt u daarom ook een deel van de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarin onder meer de aanwijzing tot vergunningplicht staat.

De volgorde van de publicaties en werkversies is in alle overzichten omgekeerd chronologisch. De laatste wijziging of versie staat dus bovenaan en de eerste publicatie (de "originele" versie van besluit of regeling) onderaan in de tabellen. De nota's van toelichting zijn onderdeel van de officiële publicaties.

De nu geldende teksten (inclusief alle wijzigingen die in werking zijn getreden) vindt u op overheid.nl: