Officiële publicaties Activiteitenregeling

De tabel op deze pagina geeft een volledig overzicht van alle officiële publicaties van de Activiteitenregeling milieubeheer (tot 2013: Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en van andere regelingen die de Activiteitenregeling wijzigden.

Overzicht officiële publicaties Activiteitenregeling milieubeheer

Publicatie

Staatscourant

Datum publicatie

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met PGS 31 en enkele technische wijzigingen (samenvatting) Staatscourant 2020, nummer 25319 20 mei 2020
Regeling van tot wijziging van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties energiebesparende maatregelen) Staatscourant 2020, nummer 20349 10 april 2020
Regeling ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (wijst andere verordening aan in bijlage 11 afvalstoffen Activiteitenregeling) Staatscourant 2019, nummer 65621 13 december 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (berekeningswijze van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen) Staatscourant 2019, nummer 38941 9 juli 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties Staatscourant 2019, nummer 28998 21 mei 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht in verband met technische normen en de actualisatie van bijlagen (samenvatting) Staatscourant 2019, nummer 23546 20 mei 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen (samenvatting)
Staatscourant 2019. nummer 27553 13 mei 2019
Regeling  tot wijziging van de Activiteitenregeling in verband met het herstel van enkele gebreken in de lijst met erkende maatregelen energiebesparing Staatscourant 2019. nummer 27290 13 mei 2019
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing) Staatscourant 2019, nummer 8650 5 maart 2019
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling (CO-meting middelgrote stookinstallaties) Staatscourant 2018, nummer 16820 4 april 2018
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting)) Staatscourant 2017, nummer 69337 14 december 2017
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling (zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken) Staatscourant 2017, nummer 60506 28 november 2017
Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling voor implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 over luchtemissies door middelgrote stookinstallaties (samenvatting wijzigingen Activiteitenbesluit) Staatscourant 2017, nummer 65868 21 november 2017

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15 (samenvatting)

Staatscourant 2017, nummer 53562 26 september 2017
Regeling tot wijziging van bijlage 10 van de Activiteitenregeling en de Tijdelijke regeling energie-efficiëntie (samenvatting wijzigingen erkende maatregelen voor energiebesparing (2e lichting)) Staatscourant 2017, nummer 30584 8 juni 2017
Rectificatie van Wijzigingsregeling Staatscourant van 2 december 2016 (tabel 4.8 over maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte) Staatscourant 2017, nummer 65496-n1 12 april 2017

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht (samenvatting reparaties vierde tranche en wijziging normen in Activiteitenregeling)

Staatscourant 2016, nummer 65496 2 december 2016

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (reparaties nieuwe activiteiten)

Staatscourant 2015, nummer 45058 14 december 2015

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en enkele andere regelingen (nieuwe activiteiten) (samenvatting inhoud tweede fase, 4e tranche)

Staatscourant 2015, nummer 29035 2 oktober 2015

Wijziging Activiteitenregeling afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks (samenvatting)

Staatscourant 2014, nummer 33243 27 november 2014

Wijziging Waterregeling en Activiteitenregeling (samenvatting reparatie Activiteitenregeling)

Staatscourant 2014, nummer 12054 30 april 2014
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling omgevingsrecht en de Waterregeling (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)(samenvatting reparaties Activiteitenregeling) Staatscourant 2014, nummer 1588 23 januari 2014
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer in verband met actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen(samenvatting wijzigingen vanwege actualisatie PGS-richtlijnen) Staatscourant 2013, nummer 32887 29 november 2013
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (samenvatting aanvullende eisen bodemenergiesystemen) Staatscourant 2013, nummer 23617 22 augustus 2013
Rectificatie Wijzigingsregeling bodemenergiesystemen Staatscourant 2013, nummer 10844 25 april 2013
Wijzigingsregeling bodemenergiesystemen (samenvatting wijziging bodemenergiesystemen) Staatscourant 2013, nummer 10844 24 april 2013
Rectificatie Activiteitenregeling milieubeheer derde tranche Staatscourant 2012, nummer 21524 21 november 2012
Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer (nieuwe activiteiten, integratie Bems, vereenvoudigingen en reparaties)(samenvatting inhoud tweede fase, 3e tranche) Staatscourant 2012, nummer 21524 16 november 2012
Regeling implementatie richtlijn industriële emissies (samenvatting wijzigingen Activiteitenregeling) Staatscourant 2012, nummer 21373 14 november 2012
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (samenvatting inhoud inbouw agrarische activiteiten) Staatscourant 2012, nummer 21101 25 oktober 2012
Wijziging van een aantal regelingen ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 22843 19 december 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas)(samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 21136 29 november 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (wijziging over glas in autowrakken)(samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 16929 22 september 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 7257 28 april 2011
Herstel van wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (samenvatting inhoud) Staatscourant 2011, nummer 5356 29 maart 2011

Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer over afvalstoffen (samenvatting wijzigingen als gevolg van implementatie Kaderrichtlijn afvalstoffen)

Staatscourant 2011, nummer 2541 10 februari 2011
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (berekenen en meten van de geluidsbelasting van windturbines) (samenvatting inhoud) Staatscourant 2010, nummer 19592 23 december 2010
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht (afvalgerelateerde activiteiten en enige reparaties) (samenvatting inhoud tweede fase, 2e tranche) Staatscourant 2010, nummer 19571 21 december 2010
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud tweede fase, 1e tranche) Staatscourant 2009, nummer 17979 23 november 2009
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2009, nummer 58 (pdf, 309 kB) 11 maart 2009
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2008, nummer 839 (pdf, 167 kB) 13 november 2008
Wijziging Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (samenvatting inhoud) Staatscourant 2008, nummer 191 (pdf, 49 kB) 23 september 2008

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (eerste fase) (samenvatting inhoud)

Staatscourant 2007, nummer 223 (pdf, 2.5 MB)

9 november 2007

Geldende versie Activiteitenregeling

De nu geldende tekst (inclusief alle wijzigingen, die in werking zijn getreden) vindt u via deze link naar wetten.overheid.nl: Geldende tekst Activiteitenregeling milieubeheer.