Overzicht OBM demontage tweewielige motorvoertuigen

De tabel hieronder geeft aan wanneer voor het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig is. Het kan gaan om bijvoorbeeld brommers en motorfietsen. Ook vermeldt de tabel welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Demontage tweewielige motorvoertuigen

Aangewezen activiteit Het demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen (Bor, 2.2a, lid 2 onder g).
Ondergrens

Geen

Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De OBM is niet vereist voor uitsluitend het verwijderen van accessoires op verzoek van de laatste eigenaar van het wrak om die accessoires opnieuw te gebruiken. Zie artikel 4.84 van het Activiteitenbesluit voor de precieze formulering.
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden

In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 8° zorgt ervoor dat voor deze activiteit vanaf bepaalde grenzen een Omgevingsvergunning milieu vereist is.